لیست فایل ها - صفحه 2

جزوه آموزشی درس (2) فارسی هشتم / خوب جهان را ببین - صورتگر ماهر

جزوه آموزشی درس (2) فارسی هشتم / خوب جهان را ببین - صورتگر ماهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (1) فارسی هشتم / پیش از اینها

جزوه آموزشی درس (1) فارسی هشتم / پیش از اینها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (17) فارسی هفتم / ما می توانیم

جزوه آموزشی درس (17) فارسی هفتم / ما می توانیم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هفتم / آدم آهنی و شاپرک

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هفتم / آدم آهنی و شاپرک

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هفتم / امام خمینی (ره)

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هفتم / امام خمینی (ره)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هفتم / اُسوه نیکو

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هفتم / اُسوه نیکو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هفتم / خدمات متقابل اسلام و ایران

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هفتم / خدمات متقابل اسلام و ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هفتم / عهد و پیمان - عشق به مردم - رفتار بهشتی - گرمای محبت

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هفتم / عهد و پیمان - عشق به مردم - رفتار بهشتی - گرمای محبت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هفتم / کلاس ادبیات - مرواریدی در صدف - زندگی حسابی - فرزند انقلاب

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هفتم / کلاس ادبیات - مرواریدی در صدف - زندگی حسابی - فرزند انقلاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش درس (9) فارسی هفتم / نصیحت امام (ره) - شوق خواندن

جزوه آموزش درس (9) فارسی هفتم / نصیحت امام (ره) - شوق خواندن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Developing Writing Skills for IELTS

دانلود کتاب Developing Writing Skills for IELTS، در قالب فایل pdf. این کتاب مهارت های لازم برای موفقیت در تسک های رایتینگ آزمون آیلتس را برای شما فراهم می کند و تمامی نکات آموزشی را با استفاده از رایتینگ هایی که توسط زبان آموزان یا طراحان سوال نوشته شده به شما می آموزد. این مدل ها تماما منطبق ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (8) فارسی هفتم / زندگی همین لحظه هاست

جزوه آموزشی درس (8) فارسی هفتم / زندگی همین لحظه هاست. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هشتم پایه هفتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکر اهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (7) فارسی هفتم / علم زندگانی

جزوه آموزشی درس (7) فارسی هفتم / علم زندگانی. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هفتم پایه هفتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر جذاب ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (6) فارسی هفتم / قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ؟

دانلود جزوه آموزشی درس (6) فارسی هفتم / قلب کوچکم را به چه کسی بدهم ؟، در قالب فایل Word. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس ششم پایه هفتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (4) فارسی هفتم / با بهاری که می رسد از راه

دانلود جزوه آموزشی درس (4) فارسی هفتم / با بهاری که می رسد از راه، در قالب فایل word. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس چهارم پایه هفتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی